Các bác nào biết xem giùm em cái chân nến này với,của hãng Warszawa fraget năm 1840...
Bác nào quan tâm xin liên hệ
DC: Lâm đồng
DT: 0909256769
Xin cảm ơn.DC: Lâm đồng
DT: 0909256769
Xin cảm ơn.