Em có cây kiếm cổ, bác nào kết thì giao lưu. Zalo 008562099497585