Bàn ủi con gà xưa bằng đồng
GIÁ 850K


Xem ảnh 14130

Xem ảnh 14130

Xem ảnh 14131

Xem ảnh 14133

Xem ảnh 14134bếp khè đến Anh Quốc - có phụ tùng thay thế!
GIÁ 1.800KXem ảnh 14135

Xem ảnh 14136

Xem ảnh 14137

Xem ảnh 14138

Xem ảnh 14139

Xem ảnh 14140

Xem ảnh 14141


nồi đồng mỏng hàng xưa lành nguyên, có nắp
GIÁ 1.500K


Xem ảnh 14142

Xem ảnh 14143

Xem ảnh 14144

Xem ảnh 14145


AGRIBANK chi nhánh Mạc Thị Bưởi số tk 1900206131944, VIETCOMBANK chi nhánh Nam Sài Gòn tk số 0181003073535, DONGABANK chi nhánh 3/2 tk số 0101027887, SACOMBANK, BIDV BANK - chủ tài khoản NGUYỄN THÀNH TÂM