Cần bán một la bàn, hình thức như hình, chưa bung, còn hoạt động tốt
Ae nào quan tâm xin liên hệ e:
Dc: Ba Diem Hoc Mon
Dt: 0909940965
Giá 550 ngàn.


Dc: Ba Diem Hoc Mon
Dt: 0909940965
Giá 550 ngàn.