Cần giao lưu vài món cổ vật văn hóa Hồng Sơn, văn hóa Lương Chử

[IMG]data/attachments/6/6858-1f9eae7dbc3a53f8c66a51813fd71f8c.jpg[/IMG]

. bác nào quan tâm thì liên hệ 01646661516