Bình rượu bát tiên và 2 ly rượu cao 18cm rộng 12cm,ly cao 10cm rộng 8cm
Giá 1tr
Ae nào quan tâm xin liên hệ
ĐC: 136tang bat ho.qui nhon
ĐT: 0905159332
ĐC: 136tang bat ho.qui nhon
ĐT: 0905159332