Tượng đồng cần giao lưu
Ae nào quan tâm xin liên hệ e
ĐC: 0967 120 068
ĐT: Hà Nội

Phật thiên thủ thiên giác.
KT: 48 cm x 43cm

Đạt ma. Kt: 19cm x 19cmĐC: 0967 120 068
ĐT: Hà Nội