-Hàng giao Lưu và vận chuyển toàn quốc

-Tượng Đồng:Khổng Minh Tiên Sinh-Quân Sư Gia Cát Lượng
-Cao:81cm---Đồng Tam khí-
-Tượng đồng xưa -rất nặng-Khắc và cẩn hoa văn bạc-nhìn rất có hồn-Tượng Đồng-Quan Vũ-Quan Vân Trường--Đồng Tam Khí--Cao:66cm-Rất nặng-người khỏe bê mới nổi-Khắc và cẩn hoa văn tinh xảo


*Địa chỉ:37-Đường Trường Chinh-F Tân Thới Nhất-Q 12 TPHCM
Tên Tài Khoản: ĐINH VĂN PHƯỚC
- Số TK : 1606205779800 -Ngân Hàng Agribank chi nhánh An Phú-TPHCM
-Số TK:060091708216 - Ngân hàng Sacombank-chi nhánh tân bình_PGD Cộng Hòa