Cặp bình bông xưa lành nguyên, Nhìn mới leng kang
Bác nào quan tam đi ngang đá đít e phát
ĐC: Chu văn An, Quận 6
LH: 01229842802

Bác nào quan tam đi ngang đá đít e phát
ĐC: Chu văn An, Quận 6
LH: 01229842802