Cần giao lưu tượng phật bằng đồng vs ae nào quan tâm
Cao15cm .nặng 0.7kg
Ten :nguyển minh trí
Stk 070029044145 ngân hàng sacombank chi nhánh núi sam
thành phố châu đốc an giang
Stk 0251001783113 ngân hàng vietcombank chi nhánh núi
sam thành phố châu đốc an giang
Đia chỉ ;số nhà 68 tổ 20 khớm vỉnh tây 1 phường núi sam thành
phố châu đốc an giang
Đia chỉ ;số nhà 68 tổ 20 khớm vỉnh tây 1 phường núi sam thành
phố châu đốc an giang