Cặp này cực quý, sưu tầm bên Campuchia. Rất linh thiêng vì là cặp trừ tà. Ai người Chăm sẽ biết
Máy đo thì đã hơn 100 năm
Giá : 8.000 vạn lượng VNĐ