Lưỡi rìu đồng đồ vớt, ngang 8 cm, toàn lành.
Kích thước chiều cao 8,5 cm, ngang 8 cm.
Niên đại thời đồ đồng.
Thích hợp cho những nhà sưu tập yêu thích đồ đồng cổ.