cần cung cấp đồ đồng sỉ lẻ , các mặt hàng cổ vật cho các đại lý cửa hàng...