Cặp Bình Đồng Chạm Khắc Tinh Sảo, kích thước : cao 32 cm, hàng sâu tuổi.
Địa chỉ:55 LÊ THỊ HÀ - TÂN XUÂN - HÓC MÔN - TP. HCM
Điện thoại: 0988650427 - Anh Ổn
0913101976 - Anh Thiện