Tượng đồng xưa, cao 12,5cm.

Lê Thị Minh Thùy - ĐT ( Tel ): 0906. 538. 274
Địa chỉ ( Address ): 777 Quang Trung, Quảng Ngãi
Email: minhthuyttk@yahoo.com.vn

Chủ TK (Account): Lê Thị Minh Thùy - Chi nhánh Quảng Ngãi.

1. Vietcombank: 027. 1000. 952. 957
2. Đông Á Bank: 010.609. 41. 03
3. Agri bank: 450. 020. 515. 30. 30