đồ chuẩn cổ đỉnh đồng xông trầm khi xông hơi thoát ra từ miện con nghê và các lổ xung quanh ai sưu tầm đồ cổ liên hệ hình thật 100/100 giá ra đi 12 triệu

Liên hệ: long -01627228912