Tượng phật đồng cổ có những đặc điểm sau

Tuong phật đồng cổ màu đen , cao: 9cm, nang: 600gram, duong kinh: 5cm.
Duoi de tuong co 4 chu Han, tam dich: Dai Minh Tuyen Duc.
Moi cac a/c tham dinh va dinh gia