rồi xong, a chỉ biết câm nín nghe tiếng cóc thở dài, chúc em mau bán được hàng nhé