Gạc tàn con cua bằng đồng nguyên khối chuẩn hàng xưa rất dầy còn đẹp nguyên si không bị lổi chổ nào nha.đk 13cm d18cm nặng 1kg GL mấy bác nào cần

1) Ống nhòm bằng đồng còn nguyên si đày đủ chĩnh xa gần nhìn rất gõ nha mấy bác

2) Cá heo bằng đồng xưa dùng đễ chặn giấy tờ rất ok cầm rất nặng tay nha.dài 16cm nặng 500g
1 Cập chuồng chuồng bằng đồng sử dụng cho xe đạp xưaĐèn mini sử dụng cồn bằng đồng còn nguyên si không mốp không lủn.dk 5cm c 8cmĐiện thoại: 01217856117
Địa chỉ: Quan 8