Mình dọn nhà có bếp dầu cổ Made in Sweden ( của Ông cụ để lại từ thời Pháp) nay đem ra giao lưu giá hữu nghị cho người nào thích chơi.
Giá: 2 triệu VND
LH: A. Hải: hainguyen244@gmail.com- (M) 0983691569