kính phố xem vui và giao lưu
tượng Ông Di Lạc và Đồng Tử chúc phúc CAO 70CM, NGANG 50CM, SÂU 40
gỗ hương, không chắp ghép, vá keo
để mộc, đánh xi
02 NGƯỜI KHIÊNG LÈ LƯỠI[COLOR=rgb(51, 51, 51)]Điện thoại: [/COLOR][COLOR=rgb(0, 0, 128)]0932...586..286[/COLOR]
<span style="">Địa chỉ: Cố Đô</span>