tặng các bác 1 chiếc bát nhang và giao lưu

kích thước đồ sộ
chiều cao 4tất rưỡi
chiều dài 6 tất

3 chữ lớn phật quang đường (bát hương cắm nhang phật)
hàng chữ có niên hiệu năm quang tự thứ 7 (1881)
bát nhang khủng có niên đại khủng 133 năm tuổi

Điện thoại: 0963755980

Địa chỉ: ĐỀ NGẠN XỨ-SÀI GÒN