Em có cái này bằng đồng mà ko biết thứ gì, do ông cố để lại. Nhờ các bác xem hộ.