Có cao nhân nào dịch giúp em văn phạm trên thân chiếc ấm này không ạ? em xin cám ơn nhiều