cặt tỳ bà yuan minh toàn lành ,cao 38cm , 1 vẻ 2 lân hý cầu. 1 vẻ 4 vị tiên trong bát tiên .ACE nào co 1nhu cầu alo mình , chân thành cảm ơn đã xin tin ,( cái lân có 1 đường âm trong ngoài 3cm mờ như hình )