Một đôi hoa cúc Ung Chính đẹp gl<br>
<br>
Sứ cực mỏng, mỏng như vỏ trứng. Đồ đào men cực đẹp<br>
Đường kính 13,5cm. một cái lành. một cái có 1 vệt re mờ 2cm<br>
<br>
<br>
<br>
<br>