Kính phố<br>
<br>
Giao lưu<br>
Hũ tiền Tài lộc, sưu tầm, dáng đẹp, ít gặp, 3 vấu , 2 thạch sùng, nặng 4 kg, cao 15.5 cm, rộng vai 17 cm. Giá: 1.2 triệu ( chưa phí ship)<br>
<br>
<br>
<br>