Ấm trà ám long gl<br>
<br>
Cao 9,5cm. đk bụng 10cm, lành tít<br>
<br>
Vui lòng gọi SĐT: 0935942899 <br>
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][/COLOR]