bác nào cần r

[IMG]data/attachments/193/193091-9f23d8bde2c46ec4b5dce184533a09c3.jpg[/IMG]

ừu đồng liên hệ em nhé