bán 1 cái đèn dầu bằng đồng xưa cổ , đặt biệt chân đèn dầu bằng gốm sứ cổ xưa hoa văn rất đẹp , đèn còn nguyên vẹn sử dụng bình thường , đèn cao khoảng 40 -45 cm , đồ rất độc và hiếm có <br>
Hiện nhà mình cũng có nhiều đồ cũ, xưa , cổ bằng đồng gốm sứ, gỗ, .... a e nào có nhu cầu su tầm tới nhà giao lưu trao đổi