Đồng hồ ODO đời 62, 8 gông (7 gông thép, 1 gông đồng), chơi bản nhạc Westminster 15 phút điểm một lần. Thùng gỗ sồi, cao 55cm, rộng 40cm. Máy 3 vách dâu, đã được vệ sinh, tra dầu cẩn thận. Âm thanh hay. Liên hệ: 0904634463 (mã số 29K)