BỘ ĐẦU NÒNG CÚP 81 - 70 Cm ĐỜI ĐẦU chảo zin chưa móc - tát cả đều zin cam - cò - supap không có bạc - píc ton....... GIÁ BÁN 750.0001- ĐẦU NÒNG CÚP 81 - 70CM ĐỜI ĐẦU CHƯA MÓC CHẢO CAM- CÒ SUPAP TẤT ĐỀU CẢ ZIN CHUẨN GIÁ BÁN 750K<br>
2- CHÓA ĐÈN 67 HƠI XẤU - KIẾNG - VÒNG XI ZIN GIÁ BÁN 300K TẶNG CHO 1 GÁO SẮT CHALY VÀ ĐỒNG HỒ XẤU LH ; 0932057908 CƯỜNG