Máy này máy gì e k biết con túi da đẹp leng keng như mới từ trong ra ngoài=350k(bao ship)<br>
<br>
Điện thoại: O929.22222.4<br>
<br>