Ai yêu alo e e hay chạy xe nên không nhắn tin được thank<br>
<br>
SDT: 0907262701<br>
<br>
DC: võ văn kiệt ( kiot ) số 1470 ( số cũ 256 ) phường 3 quận 6<br>
<br>
<br>
<br>
SDT: 0907262701<br>
<br>
DC: võ văn kiệt ( kiot ) số 1470 ( số cũ 256 ) phường 3 quận 6