Lọ chè đồng khảm tam khí tích mẫu tử<br>
<br>
Cao 16cm , mặt hình chữ nhật : dài 10cm , rộng 7cm<br>
<br>
----<br>
<br>
Chu Phượng 0982887868<br>
<br>