Mời các bác xem vui 1 lư đồng pháp lam hình cánh hoa<br>
Cao 10 cm , khoảng cách 2 tai 20cm<br>
---------<br>
Chu Phượng 0982887868