GL ANG Gốm Cổ Ám Hoạ Cả Bên Trong Rộng 20 CM Cao 9 CM
LH. ‎0912246452