BÁN 1 CÂY ĐÈN dầu thời PHÁP , đèn cao khoảng 50 cm, đèn còn nguyên vẹn , sử dụng được tốt , châm dầu là đốt , đèn còn nguyên vẹn chân thân , bình dầu và bóng , đồ rất đẹp và ít có