Đây không phải Đồng đen , đồng đổi màu gì hết . chỉ là đồ Đồng nguyên chất lâu năm cổ có chừng 90 năm tuổi . cả bộ gồm 10 tượng nhé các bác .