bán 1 đỉnh lư trái đào và 1 cặp chân đèn bằng đồng xưa , đồng rất dầy, trái đào cao khoảng 20 - 25 cm, cặp chân đèn long phụng cao khoảng 20 cm, đồng xưa , còn nguyên vẹn, đồ đúc thủ công , chân có chữ HÁN XƯA