bán 1 cái bình tít bằng đồng xưa cũ , rất lâu năm, đồ còn nguyên vẹn , ấm bằng đồng rất dày đúc thủ công , quai gỗ mun , ấm cao khoảng 20 cm tính luôn wai , chân có đống chữ cổ , đồ chuẩn xưa và nặng