BÁN CẶP rồng bằng đồng xưa cũ, rồng thời nhà nguyễn, có vài chỗ bị mài mòn và hư hại do năm tháng , đã được khắc phục lại , a e nào có đam mê su tầm mình bán giao lưu , rồng dài khoảng 30 cm, cao khoảng 15 cm