Vòng tay đá văn hóa sa huỳnh,văn hóa óc eo (thuộc mã não cổ).Trang sức của cổ nhân trên ngàn năm. Tác dụng hộ mệnh,trừ tà rất lớn.