Gia đình mình còn giữ đến thời diêm này một Cô vật la 1 bộ trầm hương và 1 bình co đa co tư rất lâu đời..anh e trong giới đô co quan tam thi xin liên hệ qua sdt 0938879790