MS 01: ẤM TRÀ. Thông tin: Cao 11cm, lành 100%. Giá: 70k

MS 02: BỘ CÁ + HOA SEN: 70K

MS 03: CHÉN + ĐĨA: GIÁ 50K

MS 04: GIỎ HÌNH QUẢ CHÁM: Cao 10cm, ngang 15cm. Tình trạng: toàn lành. Giá: 70k

MS 05: LỌ HỒ LÔ: Cao 9cm. lành 100%. Giá: 50k.


MS 06: HỒ LÔ 2 BẦU. Chiều cao: 10cm. Giá: 70k

MS 07: TÔ TRUNG QUỐC. LÀNH 100%. Chiều cao: 8cm, đường kính 12cm. Giá: 70k

MS 08: HỘP BÁT GIÁC. Chiều cao 7cm, đường kính: 7cm. Lành nguyên. Giá: 100k

MS 09: GẠT TÀN THUỐC LÁ. Hoa văn vẽ tay. Lành nguyên. Giá: 70k


Xem ảnh 134096Xem ảnh 134097Xem ảnh 134098Xem ảnh 134099Xem ảnh 134100Xem ảnh 134101


MS 10: ĐĨA CẢNH HÌNH CÁ: đường kính: 15cm. Tình trạng: lành 100%. Giá: 90k


Xem ảnh 134102Xem ảnh 134103Xem ảnh 134104Xem ảnh 134105Xem ảnh 134106Xem ảnh 134107