MS 01: CHẬU BÁT GIÁC. THÔNG TIN: ĐƯỜNG KÍNH: 18CM, CAO 14CM. TOÀN LÀNH. GIÁ: 200K
MS 02: CHẬU HOA SEN ĐẮP NỔI. THÔNG TIN: CHIỀU CAO: 13CM, ĐƯỜNG KÍNH: 22CM. TÌNH TRẠNG: LÀNH 100%. GIÁ: 300K
MS 03: CHẬU MEN CÁNH GIÁN . THÔNG TIN: CHIỀU CAO: 15CM, ĐƯỜNG KÍNH: 20CM. TÌNH TRẠNG: TOÀN LÀNH. GIÁ: 200K
MS 04: ĐIẾU BÁT MEN LAM CỔ. THÔNG TIN: CHIỀU CAO: 10CM. LÀNH 100%. GIÁ: 150K
MS 05: HỘP BÁT GIÁC HOA VĂN VẼ TAY HOA TIẾT TRANG TRÍ XƯA. CHIỀU CAO: 7 CM, ĐƯỜNG KÍNH: 9CM. GIÁ: 190K