MS1

Tu hú vẽ tam hữu ,loại cao to thân hình chử v ,dáng đẹp và vẽ cũng rất đẹp, cao 26 cm ,chỉ bị tóc bên hong một đường chữ y ,còn lại lành ạ ..