Em được tặng con zippo này, nhờ các bác, các chú, các anh xem dùm em với ạ
IMG_20170318_151322.jpg
IMG_20170319_071751.jpg