Kính quý bác yêu thích thưởng lãm và giao lưu một con Nghê gốm Cây mai xưa. Còn toàn hảo như ảnh chụp !