Chậu lục giác mi ni , cao 10cm ,đk 16cm , lành tít, giá 180k/ 1 cái